FB_IMG_1431053724836.jpg

oferta

Oferuję szkolenia, prelekcje oraz strategie i analizy.

strategie i analizy

PRZYKŁADOWE TEMATY:

 • Strategia marki przedsiębiorstwa turystycznego (hotel, atrakcja…)

 • Strategia komunikacji marketingowej miejsca docelowego

 • Analiza konkurencyjności i atrakcyjności produktów turystycznych miejsca docelowego technikami macierzowymi

 • Analiza satysfakcji z produktu turystycznego techniką Kano

 • Diagnoza stanu i kierunki rozwoju turystyki miejsca docelowego

 • Analiza segmentów odwiedzających

szkolenia

WSPÓŁCZESNE TRENDY W POPYCIE I PODAŻY TURYSTYCZNYM

 • Trendy konsumenckie i ich konsekwencji

 • Pokolenie Y, Z a narzędzia komunikacji marketingowej

 • Marketing 2.0., 3.0., 4.0. – czym się różnią koncepcje?

 • Koniec turystyki jaką znamy? Co dalej?

 • Ewolucja w przedsiębiorczości turystycznej: hotelarstwie, biurach podróży, lotnictwie, gospodarce współdzielenia

 • Model zarządzania turystyka lokalną. Czy mamy DMO a jeśli tak to czym się różni od rozwiązań zachodnioeuropejskich? Razem czy osobno?


CZY POTRAFIMY OCENIĆ WARTOŚĆ PRODUKTU TURYSTYCZNEGO?

 • Produkt, walor czy atrakcja? Czym się różnią?

 • Jakie są techniki oceny wartości produktu, dostosowania do segmentów i rynków?

 • Jak zmierzyć segment i rynek?

 • Warsztat samodzielnej oceny produktów i wyboru rynków

prelekcje

 • Wyzwania miast wobec współczesnej turystyki

 • Segmentacji behawioralne – jak je opisać i czemu mogą służyć

 • Koncepcja marketingu 3.0. w turystyce

 • Analizy rynków zagranicznych

 • Narzędzia komercjalizacji pakietów na rynkach zagranicznych

 • Marka turystyczna- mity, fakty, rekomendacje

 • User-experience jako technika segmentacji? Jak opisać swoich turystów?

 • Czy ma to znaczenie dla poprawy produktu turystycznego?

 • Customer journey map ? co to jest i do czego może służyć? Studia przypadków

 • Samorząd gospodarczy w turystyce – rozwiązania europejskie

 • Narodowe Organizacje Turystyczne- ewolucja zadań i rozwiązań organizacyjno- finansowych

 • Jak nie robić strategii rozwoju turystyki miejsca docelowego

 • Marka turystyczna  czyli koniec ADL?

 • Techniki badania wizerunku